Dilsel eğitim ve çok dillilik araştırması

 • BiPeer
  Foto: © fotorismus für DIPF

  Peer-Learning

  Wie lassen sich Peer-Learning-Tandems in Abhängigkeit vom Sprachhintergrund der Kinder bestmöglich zusammensetzen und welche Rolle spielt die Sprache der Peer-Kommunikation?

 • Huxel Interkulturelle Schulentwicklung

  Mehrsprachigkeit als Handlungsfeld Interkultureller Schulentwicklung

  Wie können die Sprachen aller Schülerinnen und Schüler in der Schule berücksichtigt und für das Lernen genutzt werden?

 • Kita

  Mehrsprachigkeit in Kindertageseinrichtungen

  Welche Faktoren sind für eine gelingende (mehr-)sprachliche Entwicklung von Kindern im Kindergartenalter bedeutsam?

 • Marx Steinhoff

  Schreibförderung in der multilingualen Orientierungsstufe

  Können gute Schreibaufgaben im Deutschunterricht nicht nur zu besseren Schülertexten in Deutsch führen – sondern auch zu besseren Schülertexten im Türkischunterricht?

 • MEZ

  Mehrsprachigkeitsentwicklung im Zeitverlauf

  Welche sprachlichen und nicht-sprachlichen Bedingungen beeinflussen eine erfolgreiche Mehrsprachigkeitsentwicklung und weitere Dimensionen von Bildungserfolg?

 • Riel

  Mehrschriftlichkeit

  Wirkt sich eine gute schriftsprachliche Kompetenz in der Herkunftssprache auch positiv auf das Schreiben auf Deutsch aus?

Ampirik eğitim araştırması çerçevesinde Alman eğitim bakanlığı tarafından finanse edilen ‚Dilsel eğitim ve çok dillilik araştırması‘ sayfamıza hoş geldiniz (Resmi duyuruyu buradan bulabilirsiniz).

Globalleşme ve toplumsal hareketlilik, artan göç ve medyanın dinamik gelişimi sayesinde çok dillilikle karşılaşma birçok insan için günlük bir rutin haline gelmiştir. Toplumsal katlım ve toplumumuzda ki mesleki başarı için birçok başka dilde iletişim kurabilen insanlara ihtiyaç vardır. Bu yüzden çok dillilik için uygun olanaklar yaratmak yada bireylerin çok dillilik becerilerini geliştirmelerini sağlamak önemli bir oluşum teşkil etmektedir.

Bu araştırma kapsamında öncelikler oluşturulacaktır ve çocukların ve gençlerin ailedeki çok dilliğin gelişimi, eğitime bakışları ve resmi olmayan öğrenme durumları araştırılacaktır. Buradaki amaç, dil öğrenme biyografilerinin, öğrenme ortamlarının, dil teşvik kavramlarının ve dil öğrenme stratejilerinin çok dilliliğin gelişimi üzerine olumlu yada olumsuz etkisinin olup olmadığını ortaya çıkarmaktır.

Çok dilli biyografiler, çok dilli etkileşimler ve intervensiyonlar araştırılacaktır. Ortaya çıkan sonuçlardan, eğitim politikası ve okullardaki pratik uygulama için tavsiyeler üretilecektir.

01.10.2013’den beri Alman Eğitim Bakanlığı, ‘Çok dillilik ve dilsel eğitimi koordinasyon merkezi’ tarafından desteklenen 12 farklı projeyi finanse etmektedir. 2014’ten itibaren beş yeni proje daha katılacaktır.

güncel haberler