Onderzoek Focus
„Talenonderwijs en Meertaligheid“

Hartelijk welkom op de website van het onderzoeksprogramma voor Talenonderwijs en Meertaligheid. Dit programma valt binnen het kader van `empirisch onderzoek in het onderwijs` en wordt ondersteund door het Duitse Ministerie van Onderwijs en Onderzoek (Bundesministerium für Bildung und Forschung, - BMBF -). (Klik hier voor de (duitstalige) kennisgeving hiervan).

Door factoren als globalisering, de dynamische ontwikkeling van de media en toenemende migratie en mobiliteit komen steeds meer mensen dagelijks met meertaligheid in aanraking. Voor effectieve deelname in de maatschappij en op professioneel vlak ontstaat een groeiende behoefte aan mensen die in meerdere talen kunnen communiceren. Hierbij heeft het onderwijs de belangrijke taak om individuele meertalige competenties te stimuleren en om gunstige omstandigheden voor meertaligheid te creëren.

De focus in dit onderzoeksprogramma ligt op de meertaligheidsontwikkeling van kinderen en jongeren binnen verschillende contexten, zoals binnen de familie, op school en in informele leercontexten. Het doel is om inzicht te verkrijgen in welke leeromgevingen, ondersteunende taalprogramma’s en taalontwikkelingsstrategieën een gunstige of juist remmende invloed hebben op de succesvolle ontwikkeling van meertaligheid. In het onderzoek worden onder andere meertalige biografieën, meertalige interacties en verschillende interventies gebruikt. De onderzoeksresultaten worden gebruikt voor aanbevelingen binnen zowel maarschappelijk onderwijsbeleid als binnen de onderwijspraktijk.

Het Duitse Ministerie van onderwijs en onderzoek (BMBF) financiert momenteel twaalf projecten binnen dit programma. Deze projecten worden verder ondersteund door de onderzoeksgroep voor meertaligheid en talenonderwijs KoMBi (Koordinierungsstelle "Mehrsprachigkeit und Sprachliche Bildung").