Dil Becerisi ve Dil Bilinci

Projektvorstellung

Çokdİllİ Öğrenİm Ortamlarında Üstdİle aİt İletİşimİn Dİl Bİlİncİ İçİn belİrleyİcİ oluşu ve Almanca, Yabancı Dİller İle Anadİl Öğretİmİndekİ ROLÜ

 

Proje kapsamında dil becerisi ile dil bilgisi arasındaki olası bağlantılar araştırılacak. Bu amaçla tekdilli ve çokdilli ilk okul öğrencilerin dil profili çizildikten sonra bu profiller yine aynı çocukların çokdilli hikayeler okurken kullandığı üstdile ait iletişim aktları ile karşılaştırılacak. Anadili Türkçe olan çokdilli öğrencilerin yanı sıra anadili Rusca olan çokdilli öğrenciler ve tekdilli Alman çocuklar araştırmaya dahil edilecek. Deneklerin bildikleri ilk, ikinci ve yabancı dillere başvuruyor olup olmamaları ve bu olası başvuruların dil bilincinin gelişimi için yararlı olabilme ihtimali mercek altına alınacak. Üstdile ait ifadelerin frekansı ile biçimleri dil bilincinin gelişim noktasını belirleyecek indikatörler olarak ele alınacak.

Araştırmanın bulguları çokdilli öğrencilerin elinde bulundurdukları dil zenginliğini kullanıyor olup olmamaları hakkında aydınlatıcı olacaktır. Buna ilaveten ilkokuldaki Almanca, yabancı dil ve anadil öğretiminde üstdile ait iletişim içeren öğrenim ortamlarında çokdilli öğretim materyallerin kullanımı ile ilgili didaktik içermeler sunacaktır. Dolayısıyla bu proje dil öğretimin genel anlamda bütünleştirici bir eğilim içine girmesini sağlamayı amaçlar.

Wie und was wurde untersucht
Ergebnisse
Was bedeutet das für die Praxis