Çok dilli yazma: Birinci ve ikinci dildeki dilsel becerilerin ve toplum bilimsel faktörlerin karşılıklı etkileşimi

Projektvorstellung

Özet

Proje, çoğunluk ve azınlık dillerindeki çok dilli yazma becerisinin, hem bireyler için hem de toplum için önemli bir kaynak oluşturmasından yola çıkmaktadır. Burada çok dillilikle anlatılmak istenen, birinci ve ikinci dilde yazma becerilerinin edinimi değil, aksine kavramsal yazma alanındaki dilsel becerilerin edinimidir (CALP, Cummis 2000). Anadili Türkçe, İtalyanca ve Yunanca olan iki dilli öğrencilerin birinci ve ikinci dillerindeki, yazı dili becerilerinin etkileşimini araştırmak ve dilsel olmayan etkenlerin her iki dilde de yazma becerilerini üzerine olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Almanca ve diğer anadiller arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak ve ortaya çıkan sonuçlardan, dilsel becerileri her iki dilde de en uygun şekilde destekleyen, amaca uygun önlemler bulmak gerekmektedir.

Wie und was wurde untersucht

Amaçlar

Bu projenin amacı, anadili Türkçe, İtalyanca ve Yunanca olan iki dilli öğrencilerin birinci ve ikinci dillerindeki, yazi dili becerilerinin etkileşimini araştırmak ve dilsel olmayan etkenlerin her iki dilde de yazma becerilerini üzerine olan etkisini ortaya çıkarmaktır. Yazma becerisine etki eden farklı iki dilli gruplardaki aile bireylerinin tutumları ve toplumsal koşullar ortaya çıkarılacaktır. Ayrıca hangi zihinsel faktörlerin yazma becerisi üzerinde olumlu etkisi olduğu da araştırılacaktır. Almanca ve diğer anadiller arasındaki bağlantıyı ortaya çıkarmak ve ortaya çıkan sonuçlardan, dilsel becerileri her iki dilde de en uygun şekilde destekleyen, amaca uygun önlemler bulmak gerekmektedir.

Ergebnisse

Hipotezler

Proje aşağıdaki hipotezleri ileri sürmektedir.

Hipotez 1: Birinci ve ikinci dildeki yazma becerileri karşılıklı olarak birbirlerini etkiler

Hipotez 2: Ana dildeki ileri yazma becerisi ikinci dilde de ileri yazma becerisine olanak sağlar.

Hipotez 3: Dilsel farkındalığın (toplum bilimsel faktör olarak) yazma dili becerileri üzerinde olumlu bir etkisi vardır.

Hipotez 4: Öğrencilerin ve velilerin dilsel tavırlarının (toplum bilimsel faktör olarak) birinci ve ikinci dilde yazma becerileri üzerinde etkisi vardır.

Was bedeutet das für die Praxis

Model ve Yöntemler

Proje için gerekli olan veriler farklı yöntemlerle toplanacaktır.

  • Ön anket
  • Birinci ve ikinci dilde yazılı tartışma ve öyküsel anlatım
  • Öğrencilerle birinci ve ikinci dilde toplum bilimsel röportaj
  • Dil bilinci testi (Language Awareness Test)
  • Velilerle telefon üzerinden röportaj