Inscenizowana wielojęzyczność w ramach pedagogiki performatywnej na zajęciach regularnych i projektowych. Analizy empiryczne zróżnicowanych kontekstów językowych i kulturalnych z uwzględnieniem języka ojczystego oraz języka niemieckiego jako języka dodatkowego (Projekt indywidualny).

Projektvorstellung

W centrum uwagi jest określenie możliwości i granic zastosowania wielojęzyczności w inscenizacji pedagogicznej w zajęciach regularnych i projektowych w heterogenicznym środowisku. Badaniu zostanie poddane, w jaki sposób  wielojęzyczność i  język ojczysty uczennic i uczniów może zostać wykorzystany dla wspierania rozwoju językowego i  uczenia się międzykulturowego oraz świadomości językowej.

Wie und was wurde untersucht

Celem planowanych badań jest stworzenie empirycznych podstaw dydaktyki wielojęzycznej w warunkach szkolnych z wykorzystaniem języka ojczystego na zajęciach  regularnych i projektowych. Po pierwsze, interesujące jest wprowadzenie konkretnej dydaktyki wielojęzyczności w ramach  pedagogiki performatywnej, na przykładzie zachowań językowych i procesów interakcji. Po drugie, uwzględnienie perspektywy uczestników projektu: uchwycenie świadomości językowej i kulturowej  własnej i obcej  oraz wskaźników procesów uczenia się międzykulturowego.

Ergebnisse

Uważa się, że wielojęzyczność uczennic i uczniów w odgrywaniu scenek i ćwiczeniach performatywnych wzbogaca społeczne i specyficznie międzykulturowe procesy uczenia się w zajęciach lekcyjnych.  Jednakże, ewaluacja będzie obejmować  stworzenie korzystnych warunków oraz zakreślenie granic możliwości w odgrywaniu scenek

Was bedeutet das für die Praxis

Badania będą obejmować uczniów szkół podstawowej i średniej, ponieważ jest to okres w którym dalsze kształcenie jest najbardziej zagrożenie.  Metody zbierania danych  zostaną wykorzystane w nauczaniu na lekcjach regularnych i projektowych. W obydwu typach szkół (podstawowej i średniej) zaplanowano trzy cykle zbierania danych odpowiadające nauce w czasie półrocza. Poprzez wybór sześciu klas (trzech klas regularnych i trzech klas projektowych/dodatkowych) zostaną w sposób automatyczny